Tuesday, June 12, 2007

വടക്കന്‍ പാട്ടുകളുടെ കാലം

വടക്കന്‍ പാട്ടുകളുടെ കാലം ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കയോ പറഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കേള്‍ക്കുന്നു. ഞാന്‍ മിക്കതും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഉള്ളൂര്‍ അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ മറ്റൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ അവയുടെ രചനാ രീതി, ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്നിവയെ കേരളചരിത്രവുമായി മാച്ച് ചെയ്ത് കാല നിര്‍ണ്ണയം നടത്താന്‍ ഒരുമ്പെടുന്നു. റെഫറന്‍സിനു പറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ തല്‍ക്കാലം കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓര്‍മ്മയില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമെടുത്തുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിത്.

രചനാരീതി:
പതിറ്റുപ്പത്ത്, പുറനാനൂറ് എന്നിവയില്‍ അകനാനൂറിലെ പ്രണയവും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താല്‍ വടക്കന്‍ പാട്ടുകളുടെ ശൈലി ആയി! സംഘകാല കൃതി എന്ന രീതിയില്‍ വടക്കന്‍ പാട്ടുകളെ കാണാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശൈലിയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണിക പോലും പാട്ടുകളില്‍ ഇല്ലാത്തതുമാണ്‌.

അതിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സിബു ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്‌. ഇന്നു കാണുന്ന വടക്കന്‍ പാട്ടുകള്‍ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭാഷയാണ്‌, കാരണം അവ തലമുറകളിലേക്ക് വാമൊഴിയായി വന്നു ചേര്‍ന്നവയാണ്‌. സംഘകാലത്തെ മലയാളത്തിലെ മറ്റു പാട്ടുകള്‍ ഒറിജിനല്‍ ഭാഷയിലേടുത്തു നോക്കാം:
കോളരി പാട്ടിന്റെ ഒരു വരി (സ്ക്രിപ്റ്റ് വട്ടെഴുത്ത്, ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പ്രാചീന മലയാളത്തില്‍ ‍ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്ന്, പദങ്ങള്‍ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓര്‍ഡര്‍ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും)
"വളി, പുനല്‍, കാന്‍ വിശുമ്പും"
ഇന്നും കോളരിപ്പാട്ട് നിലനിന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ വരി
" കാറ്റും കടലുംനടുങ്ങീ അവന്റെ പൗരുഷം കാണെ.." എന്നോ മറ്റോ ആകുമായിരുന്നു.

മൊഴിയുടെ പരിണാമത്തില്‍ കഥയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും മാറുമോ? മാറുമെങ്കില്‍ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലെ വടക്കന്‍ പാട്ടുകളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് map ചെയ്താല്‍ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ? നമുക്കൊന്നു ശ്രമിക്കാം:

ഈ പാട്ടുകള്‍ എന്താണു പറയുന്നത്? നാടുവാഴികളും ദേശവാശികളും ഭരിക്കുന്നൊരു കേരളം (ആദ്യചേരകാലത്ത് അത് നിലവില്‍ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു കോലത്തിരിയുടെയും സാമൂതിരിയുടെയും ഭരണത്തോടെ ആ സമ്പ്രദായം പോയി.) ഹിന്ദു മതക്കാരും ഇസ്ലാം മതക്കാരും ഉണ്ട്, എന്നാല്‍ ബുദ്ധ/ജൈനരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നില്ല. അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജാരികള്‍ക്ക് പ്രസക്തി കൊടുത്തു കാണുന്നില്ല, ചെട്ടികളും പട്ടന്മാരും ഒക്കെവരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പാട്ടുകളില്‍ നമ്പൂതിരി ഇല്ല, യൂറോപ്യരില്ല, അതിനെക്കാള്‍ ഒക്കെ ശ്രദ്ധേയം കളരിപ്പയറ്റുകാരുടെ മഹാ സംഘര്ഷവും വീരശൂരത്വ പ്രകടനവും ആയിരുന്ന മാമാങ്കം വടക്കന്‍ പാട്ടുകളില്‍ ഇല്ല. അതുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണെങ്കില്‍ ഒരു ചേകവനോ കുറുപ്പോ മാപ്പിളയോ മാമാങ്കത്തിനു പോയി ജയിച്ചതോ ചതിയില്‍ പെട്ടതോ ആയ ഒരു പാട്ടെങ്കിലും കാണാതിരിക്കുമോ?വ്യക്തമായും ഒമ്പത്, പത്ത്, പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ നില്‍ക്കുന്നു പാട്ടുകള്‍ പറയുന്ന കാലം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം

കഥയില്‍ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെയും വളരെ കുറച്ചല്ലാതെ അതിശയോക്തി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഉദാഹരണം, പത്താം നൂറ്റാണ്ടോടെ വെടിമരുന്ന് പ്രചാരത്തിലായെങ്കിലും അക്കാലം ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നല്ലാതെ തുളുനാടന്‍ കോട്ടയില്‍ ഒരു പീരങ്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കടന്ന പ്രയോഗമാവാം. ഒരു പക്ഷേ വടക്കന്‍ പാട്ടുകളിലെ വീരന്മാര്‍ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തന്നെ ആവാം ( പതിറ്റുപ്പത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കില്‍ അകനാനൂറില്‍ അത് സാങ്കല്പ്പിക മനുഷ്യര്‍ ആയിരുന്നെന്ന് എന്റെ ഊഹം, രണ്ടും വടക്കന്‍ പാട്ടുകളില്‍ വരാം) എന്നാല്‍ അതുപയോഗിച്ചു കാലവും ജീവിതരീതിയും നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ അവര്‍ ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം വലിയ പങ്കൊന്നും വഹിക്കുന്നില്ല.

Monday, June 11, 2007

നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു

എന്റെ ബ്ലോഗ്ഗിങ് നയം WEF 15-06-2007

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു വര്‍ഷം കൊണ്ട് മലയാളം യൂണിക്കോഡ് ബ്ലോഗിങ്ങ് വളര്‍ന്നത് അതിശയകരമായ വേഗതയിലാണ്‌. ഒരു വരിയെങ്കിലും യൂണിക്കോഡില്‍ എഴുതി ഇന്റര്‍നെറ്റിലെത്തിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം അതില്‍ വളരെയേറെ അഭിമാനിക്കാം. വായിച്ചു തീര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിലും കൂടുതല്‍ എഴുതയുണ്ടാക്കുക എന്നത് ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യം തന്നെയായിരുന്നു ഒരിക്കല്‍. ഇന്ന് വായിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ മാറിപ്പോയി. വന്‍ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ പോലും മലയാളം യൂണിക്കോഡില്‍ എത്തിക്കഴിഞു. ഈ ഒരു നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട അവസ്ഥയില്‍ ഞാനെന്റെ ബ്ലോഗിങ് ശീലത്തെ പുന:പരിശോധിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ ബ്ലോഗുകളും കമന്റുകളും എഴുതിയിരുന്നത് പരമാവധി മലയാളം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഞാന്‍ രസിക്കുന്നതെല്ലാം ബ്ലോഗ് വഴി ചെയ്തു, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള തമാശകള്‍ പോസ്റ്റാക്കി, കമന്റ് ആക്കി, പലപ്പോഴും അന്ത:സ്സാരം പോലുമില്ലാത്ത കുറിപ്പുകളും കമന്റുകളും എഴുതി. വളരെ ആസ്വദിച്ചു തന്നെ, എന്നാല്‍ ആവശ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും.
എന്റെ മിക്ക പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും ഞാനൊന്നു വായിച്ചു നോക്കാന്‍ കൂടി സമയം എടുക്കാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, അക്ഷരത്തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ പോലും സമയം എടുത്തിട്ടില്ല.

ഇന്ന് അളവു കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അനാവശ്യമായിരിക്കുന്നതിനാല്‍ വാരിക്കൂട്ടല്‍ ഒരു വിപ്ലവം എന്നതിനെക്കാള്‍ ചവറു കൂനയുണ്ടാക്കല്‍ എന്ന ശല്യം ആയി മാറുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു.

മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ബ്ലോഗിങ്, വായനാ, കമന്റു നയം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെഴുതുന്നു (ആദ്യത്തേത് രണ്ടുവര്‍ഷം മുന്നേ എവിടെയോ കമന്റ് ആയി ഇട്ടിരുന്നു, ആ ബ്ലോഗ് നിലവിലില്ലെന്നു തോന്നുന്നു, അത് കാണാനില്ല. ഇനിയതിനു പ്രസക്തിയുമില്ല)
എന്റെ ബ്ലോഗുകള്‍ :

൧. നിലവില്‍ എനിക്ക് ദേവരാഗം, കൂമന്‍പള്ളി, ദേവപഥം, വിദ്യ, ആയുരാരോഗ്യം എന്നീ ബ്ലോഗുകള്‍ ആണ്‌ ഉള്ളത്, എന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍, കമന്ററ എന്നിവ അപ്രസക്തമായ ആവര്‍ത്തന പോസ്റ്റുകളോ ഗ്രീറ്റിങ്ങ് കാര്‍ഡ് ചിത്രങ്ങളോ മറ്റു ചെറുവകകളോ ആണ്‌ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്.

൨. ഇവയൊന്നും ജൂണ്‍ ൧൫ നു ശേഷം പിന്മൊഴികള്‍, ആള്‍ട്ട് മൊഴി തുടങ്ങിയ സം‌വിധാനങ്ങളിലേക്ക് കമന്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്റെ പോസ്റ്റുകള്‍ വായനക്കാരിലെത്തിച്ചിരുന്നത് പിന്മൊഴി ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അതിലും ശക്തമായ പോസ്റ്റ് അഗ്രിഗേഷന്‍ സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്.

൩. സമകാലികം, ബൂലോഗ ക്ലബ്ബ് എന്നീ ജോയിന്റ് ബ്ലോഗുകളിലെ എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ ഞാന്‍ നിര്‍ത്തുന്നു. സമകാലികത്തിലോ ക്ലബ്ബിലോ എഴുതാന്‍ കഴിയുന്നതെന്തും എന്റെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തതില്‍ നടത്തുന്ന ബ്ലോഗുകളില്‍ എഴുതാന്‍ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്‌.

൪. കൊല്ലം, സ്കൂള്‍ കുട്ടി, ബൂലോഗ കാരുണ്യം, യൂ ഏ ഈ ബൂലോഗം എന്നീ ജോയിന്റ് ബ്ലോഗുകളില്‍ ഞാന്‍ അംഗമായി തുടരുന്നുണ്ട്.

൫. എന്റെ ബ്ലോഗുകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഞാന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടെയും അംഗമല്ല താനും. എന്റെ ബ്ലോഗുകള്‍ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രചരണത്തിനായുള്ളതല്ല.

൬. എന്റെ ബ്ലോഗുകളില്‍ വരുന്ന കമന്റുകള്‍ അടക്കം എല്ലാത്തിനും ഞാന്‍ പൊതുജനത്തോട് ഉത്തരവാദിയാണ്‌. അതിനാല്‍ എന്റെ ബ്ലോഗുകളില്‍ വരുന്ന കമന്റുകളില്‍ അശ്ലീലം, വ്യക്തിഹത്യ, പകര്‍പ്പവകാശ ലംഘനം, നിയമലംഘനം എന്നിവ കണ്ടാല്‍ ഞാന്‍ അത് നീക്കം ചെയ്യും. ഓഫ് ടോപ്പിക്കുകളോ ഓണ്‍ ടോപ്പിക്കുകളോ അപ്പെന്‍ഡിക്സോ, നിശിതമായ വിമര്‍ശനമോ, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ നാലു കാര്യങ്ങളല്ലാതെയുള്ള എന്തും തന്നെ സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്‌

൭. എത്തിക്കല്‍ ബ്ലോഗിങ്ങിനു അനോണിമസ് കമന്റുകള്‍ വിലങ്ങു തടിയാണെന്ന് ബ്ലോഗ് സദാചാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും കണ്ടിരുന്നു. അതിനാല്‍ അനോണി ഓപ്ഷന്‍ ഡിസേബിള്‍ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും

൮. റീഡര്‍മാരെ ക്യാ‌ന്‍‌വാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാനുദ്ദേശവുമില്ല. അത്യാവശ്യം വരുന്നയിടങ്ങളില്‍ ബാക്ക് ലിങ്കുകള്‍ ഇട്ട് കമന്റുകള്‍ എഴുതും, അതും പരമാവധി എണ്ണത്തില്‍ കുറച്ച്. എന്റെ പോസ്റ്റ് വായിക്കു എന്നു പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം ആര്‍ക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഞാന്‍ അയച്ചതുമല്ല.

൯. നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നീളമേറിയതോ മൊത്തത്തില്‍ വിയോജിക്കുന്നതോ ആയ കമന്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അതില്‍ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇറക്കും. അതില്‍ വ്യക്തിഹത്യയോ പ്രതിഷേധകരമായ എന്തെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്‌, സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിങ്ങളുറ്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കും.

ഈ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ബൂലോഗവുമായോ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ യാതൊന്നുമായും ഒരു ബന്ധവുമില്ല, എത്തിക്കല്‍ ബ്ലോഗ്ഗിങ് കോഡ് ഇതാണെന്ന് ഞാന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നുമില്ല.

ഞാനിടുന്ന കമന്റുകള്‍ :
ഏതു ത്രെഡിലും ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് ചേര്‍ത്തെഴുതുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നത് നിര്‍ത്തുകയാണ്‌. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഞാനിടുന്ന ഏതു കമന്റും എടുത്തു കളയാന്‍ എന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കേണ്‍റ്റതില്ല. കാരണവും (അതെന്തു തന്നെ ആകട്ടെ) എനിക്കറിയേണ്ടതില്ല.(പി എസ്. ഇതിനെ മെയില്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ അറിയാതെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികളുടെ അടുത്തു പോയി. സാല്‍‌ജോ എഴുതിയ ഒരു കമന്റും പോയി കിട്ടി. സാല്‍ജോ, സോറി)